Statut

STATUT STOWARZYSZENIA ŚLĄSKI RUCH NA RZECZ ROZWOJU KOLEI

W grudniu 2019 r. zmieniono statut stowarzyszenia. Zmiany polegały głównie na uproszczeniu lub usunięciu niektórych zapisów, np. o tworzeniu oddziałów stowarzyszenia.

Członkostwo.

Aby przystąpić do Stowarzyszenia, osoby fizyczne proszone są o wypełnienie i nadesłanie mailem deklaracji członkowskiej, której wzór załączamy poniżej.