Bez kategorii

Konsultacje społeczne dot. prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku”

Nasze Stowarzyszenie przeanalizowało dokumenty opublikowane przez PKP PLK a dotyczące zamierzeń inwestycyjny na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku, o których pisaliśmy już wcześniej. Do samych zamierzeń inwestycyjnych nie zgłaszamy uwag wierząc, że jużContinue reading

Bez kategorii

Pyrzowice by rail

Dla pasażerów linii lotniczych, dla mieszkańców okolicy, dla pracowników firm okołolotniskowych, dla młodzieży i emerytów. „Nowa” linia kolejowa sprawi, że wykluczenie komunikacyjne w północnej części województwa zostanie ograniczone. Oczywiście wówczas, gdy zaczną jeździć nią pociągi.Continue reading