O nas

Stowarzyszenie Śląski Ruch na Rzecz Rozwoju Kolei, o skróconej nazwie „Kolej na Śląsk” zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń 18 czerwca 2014 r. Grono entuzjastów i miłośników transportów kolejowego z różnych miejsc województwa śląskiego założyło to stowarzyszenie, aby propagować transport publiczny poprzez organizowanie wystaw oraz różnorakich imprez, konferencji, seminariów, warsztatów i wykładów.

Obecnie, oprócz pierwotnie zdefiniowanej działalności, we współpracy z innymi stowarzyszeniami, fundacjami i lokalnymi grupami opiniotwórczymi oraz mediami działamy na rzecz lokalnych społeczności, reprezentowanych m.in. przez samorządy różnych szczebli w celu przywracania lub harmonijnego rozwoju transportu publicznego, z pasażerskim transportem kolejowym na czele.

Współtworzymy wizję rozwoju transportu w województwie śląskim i jego najbliższym sąsiedztwie m.in. poprzez analizy i konsultacje wojewódzkich dokumentów strategicznych, Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, Programu Kolej Plus czy strategii inwestycyjnej PKP PLK do roku 2030, ale także indywidualne wsparcie i konsultacje dla miast, gmin, bądź ich związków.

Obserwujemy, jak nawet na terenie Województwa Śląskiego, Opolskiego czy Małopolski powiększają się obszary wykluczenia transportowego, zwłaszcza na terenach pozaaglomeracyjnych. Widzimy, jak upadają PKS-y, jak zwiększa się liczba samochodów prywatnych, co prowadzi do wzrostu kongestii, mało efektywnego transportu i rosnącej degradacji środowiska naturalnego (hałas, emisja spalin – w tym gazów cieplarnianych, zużycie paliwa lub energii przypadające na przewiezionego pasażera). Chcemy wspólnie temu w aktywny sposób przeciwdziałać wskazując na możliwości i sposoby przywrócenia publicznego transportu zbiorowego lub powiązanego z nim w sposób inteligentny, na miarę XXI w., transportu indywidualnego, rozumianego jako car-sharing, bike-sharing, możliwości bezpiecznego pozostawienia własnych rowerów czy pojazdów w miejscach wokół przystanków różnego rodzaju komunikacji publicznej etc.

Wykorzystujemy wiedzę, doświadczenia, kreatywność i entuzjazm członków i sympatyków naszego stowarzyszenia, aby wspierać lub inicjować wszelkie działania, których efektem może być podniesienie jakości życia mieszkańców.

Nie zamykamy się ściśle w granicach samego województwa, bo nie jesteśmy samotną wyspą. Transport łączy wszystkich, bez względu na gminę, w której przyszło im żyć, mieszkać czy pracować. Dotyczy to tak mieszkańców naszego kraju, jak i naszych przyjaciół zza granicy. I to oznacza, że nie zapominamy o możliwościach komunikacyjnych z tymi obszarami Czech czy Słowacji, które leżą w naszym najbliższym sąsiedztwie.

Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę i inicjatywy. Zapraszamy do uczestnictwa w pracach stowarzyszenia, zachęcamy do wstępowania czy to osoby indywidualne, czy to osoby prawne, czyli organizacje lub przedsiębiorstwa, bo jest taka możliwość. Wierzymy, że stowarzyszenie Kolej na Śląsk wprowadza nową jakość w rozmowach o transporcie publicznym, jako partner zarówno dla Województwa Śląskiego rozumianego jako organizator pasażerskiego transportu kolejowego czy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jak dla najmniejszej gminy w naszym województwie i okolicy. O wybranych przykładach takiej udanej współpracy piszemy m.in. w naszych wpisach.