Plany rozwoju transportu szynowego na terenie województwa śląskiego (3)

Rozwój oferty przewozowej na terenie Metropolii GZM

Warto podkreślić, że Metropolia GZM od kilku lat dofinansowuje realizację kolejowych połączeń pasażerskich wykonywanych na terenie województwa śląskiego – w obszarze metropolitalnym. Oznacza to, że obecnie część pociągów Kolei Śląskich, których trasa zaczyna się i kończy w miastach tworzących Metropolię to pociągi dodatkowe, zamawiane z budżetu GZM. Ich rozkład jazdy i trasy pozwalają na dogęszczenie regionalnej oferty kolejowej, np. w godzinach szczytu, bądź w weekendy. Ponieważ z punktu widzenia pasażerów niczym się one nie różnią od pociągów wojewódzkich, nie mają specjalnych oznaczeń i są wykonywane taborem Kolei Śląskich, wiedza o tych działaniach i wysiłkach finansowych Metropolii nie jest powszechnie znana. A jednak dofinansowywanie połączeń kolejowych przez GZM znacząco rośnie w kolejnych latach, i tak:

  • 2019 – dotacja 1,2 mln zł, 15 dodatkowych połączeń
  • 2020 – dotacja 6 mln zł, 40 dodatkowych połączeń
  • 2021 – dotacja 9,2 mln zł, 48 dodatkowych połączeń, 390 tys. pociągokilometrów
  • 2022 – planowana dotacja 15 mln zł, co oznacza ok. 700 tys. pociągokilometrów

Dynamika wzrostu dofinansowania jest tak duża, że prócz dotychczasowych dogęszczeń połączeń na obszarze metropolitalnym, GZM planuje również połączenia na nowych trasach, niewykluczone, że już od roku 2022. Obsługa nowych kierunków z pewnością będzie bardziej widoczna dla pasażerów i mieszkańców, niż same tylko dodatkowe przewozy w dotychczasowych relacjach.

Ponadto planowane są dalsze działania w obszarze taryfowo-biletowym, które poszerzą i ujednolicą zintegrowaną ofertę transportu publicznego na obszarze GZM. Ale o tym w osobnym artykule.

Podsumowanie

Dotacje do przewozów i planowane przewozy na nowych trasach oraz działania w kierunku integracji biletowej to pierwsze odczuwalne kroki w kierunku utworzenia Kolei Metropolitalnej. Za nimi będą następowały działania rozwojowe w infrastrukturze kolejowej, które wymagają czasu i przygotowań oraz z pewnością pozyskanie taboru kolejowego, rozwój zaplecza oraz personelu dla realizacji tych planów..

Tak przedstawiają się zatem plany rozwoju transportu szynowego na obszarze metropolitalnym i regionalnym na początku 2021 roku. Dynamika zmian jest spora, dlatego warto będzie zaktualizować tą wiedzę za kilka miesięcy, gdy będzie np. wiadomo jakie są losy projektów w Programie Kolej +, jakie wstępne subwarianty Kolei Metropolitalnej zostaną ujęte w dalszych analizach, bądź jakie będą rezultaty prac studialnych CPK, a wreszcie jakie zostaną podjęte działania w perspektywie krótkoterminowej.

Wojciech Dinges

Wydział Kolei Metropolitalnej, Departament Komunikacji i Transportu GZM
Wiceprezes stowarzyszenia „Kolej na Śląsk”, Prezes Kolei Śląskich w latach 2015-2019.

Dodaj komentarz