Plany na 2021

Co chcemy zrobić w roku 2021? Na pewno kontynuować to, co rozpoczęliśmy w roku ubiegłym. To, co było możliwe w poszerzonej formule naszego działania, ale i co zostało ograniczone wpływem pandemii. Zamierzamy zatem – dopóki nie zakończą się ograniczenia covidowe – kontynuować działania związane ze zdalną popularyzacją transportu publicznego, z naciskiem na szynowy, poprzez relacje pisemne, fotograficzne i video z różnych wydarzeń i miejsc. Zamierzamy także opiniować i konsultować różnego rodzaju plany i zamierzenia związane z rozwojem kolei (choć nie tylko), tak jak to czyniliśmy w roku 2020 w przypadku chociażby Strategii Województwa Śląskiego 2030, planów lokalizacji komponentu kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego, zamierzeń związanych z Programem Kolej + i in., ale także wyrażać swoją opinię w sprawach lokalnych, bieżących jak  opiniowanie rozkładów jazdy, położenie przystanków, zatrzymywanie się pociągów kwalifikowanych PKP IC w określonych miejscach czy ratowanie zabytków techniki kolejowej. Utrzymujemy relacje i współpracę z samorządami oraz przewoźnikami.

Reasumując – jak dotąd kilka rzeczy udało się zrealizować, kilka nie. Jak w życiu. Ale nasze starania nadal zamierzamy kontynuować.  

Najbardziej jednak czekamy, aż świat stanie znów przed nami wszystkimi otworem. Czyli zniknie taka liczba obostrzeń związanych z pandemią na tyle, że będzie możliwa organizacja imprez plenerowych, specjalnych przejazdów czy innych form publicznej prezentacji piękna kolei. Nie jesteśmy w stanie podać aktualnie jakichkolwiek dat czy form takich spotkań z Wami. Bo nie jest to zależne od nas. Jesteśmy jednak w głęboko przekonani, że za kilka miesięcy będzie to już możliwe. Gdy w grudniu 2019 roku konstytuował się nowy zarząd stowarzyszenia, właśnie wizja m.in. konkretnych działań w terenie była bodźcem ku podjęciu tego wyzwania. Teraz nasza niecierpliwość w tym zakresie tylko się spotęgowała. 

Na pewno będziemy też chcieli przekazywać i pokazywać Wam jak najwięcej ciekawych rzeczy związanych z koleją – nie tylko w regionie, ale również w kraju jak i poza jego granicami. Takie wieści z kolejowego świata w informacyjnej pigułce. Tutaj jednak wstrzymujemy się z konkretami jeszcze przez kilka dni bo – jak zapewne wiecie – naszym partnerem medialnym jest Wydawnictwo Silesia Info Transport, a tam też szykują się poważne zmiany w formach publikacji i formule wydawania informacji. I dlatego na razie nie podamy żadnych szczegółów na czym ta przemiana (nie kosmetyka – jak zapewnia Jerzy Gościński, właściciel wydawnictwa, a zarazem wiceprezes KnŚ) ma polegać. Na pewno jednak na łamach tego wydawnictwa nadal będziemy relacjonować efekty naszej pracy.

Jesteśmy przekonani, że jesteśmy dobrze przygotowani do „odwilży” epidemicznej, która w końcu nadejdzie. a to ona będzie pisać część scenariusza naszych przyszłych działań. My w każdym razie jesteśmy gotowi. 

Jednocześnie zachęcamy do włączenia się w działania Stowarzyszenia w oczekiwaniu na wiosnę! A skoro o niej mowa – załączamy budzące nadzieję zdjęcie japońskiej kolejki Tsugaru Railway (https://tsutetsu.com/), dokąd chętnie i siebie, i Was zabralibyśmy na 20-kilometrową wycieczkę z atrakcjami.

Zarząd KnŚ

Dodaj komentarz