Mapy i analizy

Kilka słów o przydatnych narzędziach do studiowania przebiegu aktualnych i planowanych linii kolejowych, a nawet tramwajowych. Przydatnych tym bardziej, że projektów studialnych, planów, zamierzeń i koncepcji, a nawet rozpoczętych prac pojawia się w naszym sąsiedztwie sporo w ostatnim czasie.

Railmap (Baza Kolejowa)

https://www.bazakolejowa.pl/

Pierwszym z tych narzędzi jest znana chyba wszystkim miłośnikom kolei mapa kolejowa, a właściwie baza kolejowa rozwijana od prawie 20 lat przez Jarosława Woźnego i Marka Potockiego.

Dotyczy ona obszaru całego kraju, można obejrzeć linie kolejowe normalno-, szeroko- i wąskotorowe aktualnie użytkowane oraz historyczne, naniesione na OpenStreetMap, UMP lub 4UMaps w tle. Ciekawostką jest ogląd sieci kolejowej w dziedzinie prędkości na poszczególnych odcinkach. Oczywiście pod samą mapą podlinkowane są dane, ciekawostki i fotografie odpowiadające danej stacji czy linii, przy których gromadzeniu pomagały całe rzesze entuzjastów. Mapa nie uwzględnia niestety (a może: jeszcze) sieci tramwajowych w posiadających ją miejscowościach, choć oczywiście można dostrzec je na podkładzie.

Początek linii kolejowej 131 w Chorzowie Batorym. Widok: Railmap (Bazakolejowa.pl)

OpenRailwayMap

https://www.openrailwaymap.org/

Jest bytem nieco młodszym, powstałym na bazie niemieckiej Bahnkarte. Obejmuje linie kolejowe praktycznie całego świata, w tym oczywiście Polski. Podkładem „geograficznym” jest OpenStreetMap i zbieżność nazw nie jest przypadkowa. Mapa przedstawia linie kolejowe w podziale na koleje dużej prędkości, linie główne i drugorzędne oraz bocznice, kluczowe elementy infrastruktury itd. Pokazuje ona również linie tramwajowe, co ciekawe – ujęte są nawet aktualnie trwające remonty (!), co widać na załączonym zrzucie ekranu. Na mapie przedstawiona jest także część planowanych/projektowanych tras, ale nie ma tam niestety większości krajowych zamierzeń.

Początek linii kolejowej 131 w Chorzowie Batorym. Widok: OpenRailwayMap.org

Jeśli można mówić o słabościach tego rzeczywiście ogromnego projektu, to nieco doskwiera ociężałość mapy przy zoomowaniu i przesuwaniu, zapewne związana z przesyłaniem ogromnej ilości danych. Za to entuzjaści wykorzystywania tychże danych do swoich software’owych projektów znajdą ku temu odpowiednie wtyczki i narzędzia, udostępniane przez zespół autorski.

Przebieg linii kolejowych na cieniowanym tle pokazującym ukształtowanie terenu. Widok: OpenRailwayMap.org

Kalkulacja PKP PLK SA

https://skrj.plk-sa.pl/kalkulacja/

Jest to nie tyle mapa sieci kolejowej (chociaż też), co oparty na niej serwis do określania odległości na wybranej trasie oraz stosownej opłaty za przejazd pociągiem pasażerskim lub towarowym o określonej masie (tzw. brutcie). Osoby zainteresowane wiedzą o konkretnej taryfowej odległości pomiędzy stacjami znajdą tu informacje z dokładnością do jednego metra.

Wyznaczanie trasy na mapie. Widok: Kalkulacja PLK
Rezultat obliczania trasy. Widok: Kalkulacja PLK

Mapy kolejowe GZM

http://infogzm.metropoliagzm.pl/mapy/kolej.html

Jest to fragment większego zbioru danych udostępnianych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, a obejmującego m.in. dane o gminach, zatrudnienie, przepływy ludności, lokalizację parków, demografię, a nawet dokumenty strategiczne. Jednak wracając do mapy kolejowej – obejmuje ona zarówno linie kolejowe (istniejące) na terenie całego kraju, jak i linie tramwajowe na terenie Metropolii.

Początek linii kolejowej 131 w Chorzowie Batorym. Włączona warstwa linii tramwajowych. Widok: infogzm

Ale to nie koniec – można „włączyć” podświetlenie linii sieci TEN-T (choć tylko w obrębie Rzeczpospolitej), granice Zakładów Linii Kolejowych itd. Co jednak najciekawsze – mapa udostępnia planowane warianty rozbudowy sieci kolejowej oparte na Koncepcji Kolei Metropolitalnej oraz warianty przebiegu linii CPK (aczkolwiek w tym przypadku brakuje jeszcze wersji z przełomu 2020/2021). Możliwość obejrzenia przebiegów planowanych linii i lokalizacji przystanków na mapie jest o tyle wygodna i przyjazna, że nie zmusza do czytania wielosetstronicowego dokumentu.

Ponadto – czego nie ma na innych opisanych wyżej mapach – można włączyć warstwy pokazujące siatkę rozmieszczenia ludności (gęstość zamieszkania) oraz okręgi wskazujące intensywnością koloru liczbę mieszkańców w promieniu 800 m od obecnych lub planowanych przystanków.

Sosnowiec i linie kolejowe na tle siatki rozmieszczenia ludności. Widok: infogzm
Zabrze na tle liczby osób zamieszkałych w promieniu 800m od przystanków kolejowych. Widok: infogzm

Ideałem byłoby jeszcze uwzględnienie planów związanych z Programem Kolej+ oraz pozostałymi zamierzeniami PKP PLK SA w zakresie tzw. Programu Przystankowego. Wierzymy, że te dane znajdą się wkrótce również na mapie GZM, przynajmniej w obszarze metropolitalnym, jak np. ujęta już odbudowywana po latach od Tarnowskich Gór do Zawiercia linia 182 do lotniska w Pyrzowicach. Tym niemniej jest to ciekawy materiał analityczno-studialny dla mieszkańców Metropolii i całego województwa, którzy są zainteresowani rozwojem transportu szynowego.

Oczywiście, oprócz wymienionych tutaj rozwiązań mapowych jest jeszcze wiele innych – obejmujących poszczególne kraje lub cały świat (jak Google Earth z warstwą sieci kolejowej w kolorze… czarnym). Jednak dla naszych potrzeb związanych z tym, co najbliższym sąsiedztwie – wyżej wymienione wydają się być zupełnie wystarczające.

Dodaj komentarz