Miesiąc: Listopad 2020

Bez kategorii

Konsultacje społeczne dot. prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku”

Nasze Stowarzyszenie przeanalizowało dokumenty opublikowane przez PKP PLK a dotyczące zamierzeń inwestycyjny na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku, o których pisaliśmy już wcześniej. Do samych zamierzeń inwestycyjnych nie zgłaszamy uwag wierząc, że jużContinue reading