Pyrzowice by rail

Dla pasażerów linii lotniczych, dla mieszkańców okolicy, dla pracowników firm okołolotniskowych, dla młodzieży i emerytów. „Nowa” linia kolejowa sprawi, że wykluczenie komunikacyjne w północnej części województwa zostanie ograniczone. Oczywiście wówczas, gdy zaczną jeździć nią pociągi.

PKP PLK podpisały 30.10 umowę na wykonanie zadania w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie” z konsorcjum w składzie:

  • TrackTec Construction Sp. z o.o. (Lider)
  • INFRAKOL Sp. z o.o., Sp. k. (Partner)
  • Przedsiębiorstwo Budownictwa  Inżynieryjnego i Kolejowego Sp. z o.o. (Partner)

Planowane rozpoczęcie prac budowlanych to I kwartał 2021 roku, po opracowaniu przez wykonawcę projektów wykonawczych. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest w I kwartale 2023 roku. Dofinansowanie unijne w ramach POiŚ wynosi ponad 500 mln zł do umowy opiewającej łącznie na ponad 660 milionów zł.

Umowa została podpisana jak najbardziej formalnie, jednak zdecydowana większość świadków tego wydarzenia brała w tym udział tylko w wirtualny sposób. Powody zrozumiałe – takie czasy…

O tej inwestycji mówiło się od dawna. Już prawie cztery lata temu byliśmy m.in. w Tarnowskich Górach na konsultacjach społecznych dotyczących przywrócenia ruchu na linii 182. Waga inwestycji jest niepodważalna. I nie tylko dlatego, że dostęp do żelaznych szlaków otrzyma nasz regionalny port lotniczy. To także kilkanaście miejscowości wokół, które dzięki mądrej decyzji doprowadzenia torów nie tylko do lotniska, ale udrożnienia ponownie całego szlaku z Tarnowskich Gór do Zawiercia, otrzymają ponowny dostęp do kolei, zatem ograniczone zostanie wykluczenie transportowe dotykające ich mieszkańców. Utworzona zostanie pętla pozwalająca w porównywalnym czasie dostać się z Katowic na lotnisko zarówno przez Zawiercie, jak i przez Tarnowskie Góry. Podobne rozwiązanie (odległość centrum miasta od lotniska, dwie różne linie lokalne – S1 i S8, docierające do lotniska zupełnie innymi trasami) funkcjonuje od wielu lat z powodzeniem w Monachium. Będzie to także doskonała alternatywa dojazdu do pracy przez personel lotniska i wielu firm zlokalizowanych w jego najbliższym sąsiedztwie. Obecnie najczęściej wybieraną opcją jest dojazd własnym samochodem (czasem w towarzystwie współpracowników) i parkowanie go na „wielohektarowych” parkingach w obrębie lotniska.

Jak twierdzi PKP PLK, po zakończeniu prac z Zawiercia dojazd do lotniska ma zająć 23 minuty, a z Tarnowskich Gór niecałe 20 minut. Pasażerom z Katowic i z Częstochowy przejazd zajmie niecałą godzinę. Z zawartego kontraktu wynika dzisiaj, że powstaną nowe przystanki: Miasteczko Śląskie Centrum, Mierzęcice, Zawiercie Kądzielów oraz dwuperonowa stacja Pyrzowice Lotnisko. Zmodernizowane mają zostać perony na stacjach: Tarnowskie Góry, Siewierz i Poręba. Zabezpieczony zostanie także teren pod dwa przyszłe przystanki na terenie gmin Miasteczko Śląskie i Poręba. 

W ramach zadania zostanie odbudowany nieczynny, 30-kilometrowy odcinek toru pomiędzy Tarnowskimi Górami a Siewierzem. Rewitalizacja i elektryfikacja dotyczyć będzie ok. 48 km linii kolejowej. Pociągi będą jeździć z prędkością do 140 km/h. Pociągi towarowe – do 80 km/h. Linia będzie służyć do obsługi bocznicy towaroweh CARGO MPL Katowice oraz dwóch bocznic w Siewierzu. Przypominamy bowiem, że lotnisko GTL w Pyrzowicach jest największym lotniczym portem towarowym w Polsce i ma swój potężny terminal cargo.

Łącznie, inwestycja obejmie 52 obiekty inżynieryjne, w tym budowę dwupoziomowych skrzyżowań m.in. z autostradą A1 i drogą wojewódzką DW 913 Będzin – Pyrzowice (droga dojazdowa do lotniska). Zmodernizowanych zostanie 38 przejazdów kolejowo-drogowych.

Na podstawie informacji PKP PLK. Wizualizacje: PKP PLK

Dodaj komentarz