Linia ‚170’ (SSL CPK) – dalsze konsultacje

W dniach 26 i 28 października odbyły się kolejne konsultacje przedstawicieli CPK z reprezentantami spółek górniczych, strony społecznej oraz przede wszystkim lokalnych samorządów miejscowości, przez które biegną proponowane warianty koncepcji przebiegu linii Katowice – Ostrawa należącej do projektowanego Ciągu nr 7 Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przedstawiciele CPK omówili warianty przebiegu trasy, które ich zdaniem mogą być przedmiotem dalszej dyskusji (w załączeniu). Uczestnicy konsultacji wyrażali swoje zdanie na temat przedstawionych propozycji, często dosyć krytyczne, zwłaszcza w odniesieniu przebiegu w północnej części trasy. Przedstawiciele górnictwa omawiali zagrożenia i ograniczenia związane z obecną i planowaną eksploatacją złóż wzdłuż proponowanych tras.

W środowych konsultacjach (organizowanych zdalnie z uwagi na epidemię) przedstawiciel naszego Stowarzyszenia, Wojciech Dinges, zaprezentował koncepcję wypracowaną w trakcie wielu spotkań i rozmów z samorządowcami oraz m.in. z zaprzyjaźnionym Towarzystwem Entuzjastów Kolei z Wodzisławia Śląskiego.

Prezentacja omawiająca proponowane możliwości rozwiązania problemu przeprowadzenia połączenia Katowic z Ostrawą w sposób hybrydowy, tj. częściowej budowy linii w nowym śladzie, a częściowo w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury zamieszczona jest poniżej.

Na slajdach dodano dwie informacje, które pojawiły się już podczas dzisiejszych konsultacji. Należy dodać, że propozycja spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród uczestników spotkania.

Prezentacja KnŚ:

6 myśli na temat “Linia ‚170’ (SSL CPK) – dalsze konsultacje

 1. Linia kolejowa Katowice – Ostrawa tylko przez Tychy, Pszczyna, Zebrzydowice!!! Ale dużo lepiej:
  1. Rozbudowa czterotorowa z Katowic do Pszczyny. Ca. 2 km dalej nową łącznicą dwutorową i zelektifikowaną na wjazd na tory za stacją Zabrzeg Czarnolesie ale przed zjazdem na Chybie Mnich. Przebieg trasy między Jez. Goczalkowickim i Stawem Zabrzeszczak. To skrót o około 5 km. Dalej do Zebrzydowic ale ze stacji Pruchna nową trasą czyli 2 km skrótem, a nie obecnym objazdem do Zebrzydowic. Przez te małe zmiany będą Katowice – Ostrawa kolejowo ca. 7 km bliżej od obecnej trasy! Pozytywne punkty: Baza dla Koleji Metropolitalnej

 2. Cytyt „Prezentacja omawiająca proponowane możliwości rozwiązania problemu przeprowadzenia połączenia Katowic z Ostrawą w sposób hybrydowy, tj. częściowej budowy linii w nowym śladzie, a częściowo w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury zamieszczona jest poniżej.”
  Moja propozycja dla linii z Katowic do Ostrawy: Katowice-Tychy-Pszczyna-Chybie-Zebrzydowice. 1. Czterotoorowa linia (czyli dwa nowe obok starej linii) z Katowic do Pszczyny. Dalej 2 km i dwa nowe tory obok starych do Dziedzic. Tutaj budowa nowej łącznicy do Chybia między Stawem Zabrzeszczak i Jez. Goczalkowickim. Wjazd na linie zebrzydowicką przed Chybiem i przed zjazdem do Skoczowa. Dalej prosto do stacji Pruchna a stąd nową i prostą trasą do Zebrzydowic. Te dwa nowo budowane skróty/łącznice zbliżają „kolejowo” Katowice do Ostrawy o ok. 7 km.
  Przez tą inwestycje poprawi się dojazd do Tych (KolejMetropolitalna), dwutorowy dojazd do Katowic Piotrowice i dalsza dwutorowa rozbudowa linii do Rybnika. Takze do BB i Czechowic-Dziedzic będzie szybciej.
  Z Katowic do Piotrowic rozbudowa na max. prędkość 120 km/h. Dalej do Chybia na 160 km/ a do Zebrzydowic na 200 km/h. Jastrzębie Zdr. przez Zebrzydowice zbliży się wyraźnie do Katowic. Koszty i czas budowy są wyraźnie niższe niż przedstawione propozycje PKP PLK. Także czas jazdy będzie krótszy.
  Niestety, moja propozycja linii hybrydowej nie będzie realizowana, ponieważ projektanci i budowlancy za mało na niej zarobią.

  1. Ostateczne decyzje dot. przebiegu linii dopiero po analizach i kolejnych konsultacjach, wiosną przyszłego roku. Teraz CPK przyjmuje uwagi gmin. (tak bardzo w skrócie).

Dodaj komentarz