Uwagi do projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”

Województwo Śląskie ogłosiło konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Nasze Stowarzyszenie opracowało uwagi do powyższych dokumentów, głównie pod kątem transportu publicznego, w tym pasażerskiego transportu kolejowego, które przekazuje na ręce autorów w trybie konsultacji społecznych trwających do 27.07.2020 r.

Treść naszych uwag ujęta jest z załączonym dokumencie:

Dodaj komentarz