Dalej o Programie Kolej+

Czekamy z niecierpliwością na odzew ze strony województwa. W ubiegłym tygodniu przedstawiliśmy nasze propozycje (przypominamy je poniżej) podczas posiedzenia Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa, gdzie spotkały się z zainteresowaniem radnych. Zwłaszcza w temacie reaktywacji odcinka linii 190 Skoczów – Bielsko-Biała. Skądinąd mamy informacje (bezpośrednie i z drugiej ręki), że temat linii 190 był omawiany również na forum Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka (związek gmin i powiatów Podbeskidzia), które podjęło m.in. uchwałę dot. uwzględnienia m.in. modernizacji linii kolejowych nr 97 (na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka), 117 (na odcinku Bielsko-Biała – Kęty), 139 (na odcinku Węgierska Górka – Zwardoń) i właśnie odcinka linii 190 (Bielsko-Biała – Skoczów). Stanowisko zostało przekazane do Zarządu Województwa Śląskiego oraz do wiadomości Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz do PKP PLK SA.

Warto podkreślić, co nie powinno ujść uwadze samorządowców zainteresowanych Programem Kolej+, że z uwagi na dwuetapowość konkursu wydatki inwestycyjne, tj. udział własny na poziomie 15% wartości zadań będą mogły pojawić się w budżecie dopiero od ok. 2022-2023 r, zaś sam Program trwa do 2028 r. Wcześniej, bo w drugim – trwającym 12 miesięcy – etapie oceny wniosków, będzie niezbędne sfinansowanie studium prognostyczno – planistycznego, uzyskanie opinii zarządców infrastruktury, CPK, GDDKiA na temat planowanego działania, opinii społecznych, uzyskanie deklaracji organizatora przewozów dot. uruchomienia i finansowania przewozów z wykorzystaniem ujętej w Programie infrastruktury kolejowej, w skali nie mniejszej niż 4 pary pociągów na dobę przez okres 5 lat od daty oddania inwestycji do użytku i przedłożenie innych dokumentów.

W międzyczasie zadaliśmy autorom Programu pytania dot. potencjalnych wniosków i wnioskodawców (tj. miejscowości, które mogłyby polepszyć lub uzyskać skomunikowanie ze stolicą województwa), m.in. takie:

Pyt: Czy określenie „miejscowość” pojawiające się w „Wytycznych…” oraz „Formularzach zgłoszenia projektu” należy rozumieć jako: miasto, wieś lub gminą miejsko – wiejską, która potencjalnie mogłaby być wnioskodawcą i beneficjentem? Chodzi o interpretację punktacji w sytuacji, gdy np. miasto będące siedzibą gminy nie ma 10 tys. mieszkańców, ale cała gmina już tak.

I uzyskaliśmy następującą odpowiedź:

Odp.: Określenie „miejscowości” należy rozumieć jako jednostkę samorządu terytorialnego o statusie miasta (nie gminy). Do programu mogą zostać zgłoszone projekty, które dotyczą miast (nie gmin), które  posiadają więcej niż 10 tyś. mieszkańców. W celu określenia liczby ludności w mieście jest brana pod uwagę statystyka GUS z dnia 30 VI 2019 r. (statystyka ta jest dostępna pod adresem http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx w zakładce „09 – Ludność według płci i miast”).

Odpowiedź ta nie wyjaśnia do końca czy np. gmina wiejska, będąca potencjalnym beneficjentem (np. budowy przystanku na istniejącej linii) może być wnioskodawcą, zwłaszcza w przypadku naszego województwa, gdzie istnieją gminy o liczbie mieszkańców znacząco przekraczającej 10 tys. osób. Dlatego nie kończymy naszego dialogu z organizatorami Programu. Nie chcielibyśmy też, aby zbyt rygorystyczne podejście do litery założeń Programu stało się kolejnym elementem potęgującym wykluczenie transportowe niektórych obszarów,

Stowarzyszenie „Kolej na Śląsk” przeanalizowało szczegółowo wytyczne i dokumenty programu i udziela pomocy zainteresowanym samorządom lub ich związkom w zakresie formułowania wniosków lub po prostu udziela porad w zakresie możliwości i racjonalności podejmowania próby działań w Programie Kolej+.

Przedstawiamy (w postaci mapki) nasze propozycje dotyczące możliwych wniosków dla Programu Kolej+, a czytelników prosimy o zwracanie się do samorządów lokalnych z pytaniami czy są gotowe podjąć działanie w kierunku polepszenia dostępności transportu kolejowego na swoim obszarze.

A poniżej przykładowe obrazy z opuszczonych miejsc, które znalazły się na naszej liście i ilustrują problem.

Jedna myśl na temat “Dalej o Programie Kolej+

  1. Moim zdaniem potrzebna rozbudowa sieci KŚ zależy od rewitalizacji tras kolejowych. Bez rewitalizacji wszystko jest nic. Bo 20 km/ – 80 km/h na trasie jest kontraproduktywne dla pasażerów. Minimum jest 100, lepiej 120 km/h. Linie z priorytetem i rewitalizacja są: 1. (Bielsko-Biała – Skoczów. 2. Gliwice – Bytom. 3. Tychy Lodowisko – Bieruń Nowy. 4. Zawiercie – Lotnisko Katowice – TG. 5. Katowice – Rybnik jako dwutorowy. A co na to obywatele na ww. trasach kolejowych?

Pozostaw odpowiedź hanys z piekor Anuluj pisanie odpowiedzi