Propozycja KnŚ dotycząca ograniczenia kursów transportu publicznego w Województwie Śląskim

Szanowny Pan
Jakub Chełstowski,
Marszałek Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Szanowny Pan
Kazimierz Karolczak,
Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice

W imieniu Stowarzyszenia Śląski Ruch na Rzecz Rozwoju Kolei „Kolej na Śląsk”, mając na uwadze rozprzestrzenianie się koronawirusa i środki zapobiegawcze podjęte przez Rząd RP w sprawie ograniczenia przebywania w miejscach publicznych, proponujemy zawieszenie części kursów środków transportu publicznego ZTM, Kolei Śląskich oraz Polregio na obszarze Województwa Śląskiego, a uzyskane w ten sposób oszczędności (paliwo, energia elektryczna, dostęp do infrastruktury) przeznaczyć na dofinansowanie szpitali i ośrodków zdrowia na terenie województwa, które są obecnie w szczególnej potrzebie.

Zawieszenie zajęć w szkołach i na uczelniach oraz ograniczenie podróży niekoniecznych są odczuwalne w postaci niskiej frekwencji w komunikacji miejskiej i pociągach regionalnych, zwłaszcza poza godzinami szczytu. Wydaje się zatem rozsądne ograniczenie kursów zwłaszcza w tych pozaszczytowych porach. Prócz bezpośrednich oszczędności finansowych, takie działanie pozwoli na lepsze zaplanowanie pracy personelu, z którego zmniejszoną frekwencją również należy się liczyć oraz uzyskanie większego bufora czasowego przeznaczonego na dezynfekcję i czyszczenie pojazdów drogowych i kolejowych.

Propozycja nasza powodowana jest głęboką troską o zdrowie mieszkańców naszego województwa.

Kopię otrzymują:
– Pan Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
– Pan Jan Kawulok, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
– Pan Aleksander Drzewiecki, Prezes Zarządu Koleje Śląskie Sp. z o.o., ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice
– Pan Krzysztof Zgorzelski, Prezes Zarządu Polregio Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa
– Pani Dyrektor Małgorzata Gutowska, Zarząd Transportu Metropolitalnego, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice
– Pan Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP PLK SA, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
– Pan Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu PKP SA, ul. Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

2 myśli na temat “Propozycja KnŚ dotycząca ograniczenia kursów transportu publicznego w Województwie Śląskim

  1. Z informacji opublikowanej kilka dni temu na jednym z portali słowackich wynika, że z powodu tej epidemii pociągi kursują tam jak w dni świąteczne. Państwa wniosek idzie w tym kierunku. Pytanie tylko czy podmioty do których jest adresowana propozycja są gotowi na takie szybkie decyzje

Dodaj komentarz