Konferencja nt. RJ 2020/21

W dniu 29.02.2019r. miała miejsce konferencja Stowarzyszenia „Kolej na Śląsk” poświęcona przede wszystkim oczekiwaniom pasażerów i samorządów lokalnych wobec kolejowego rozkładu jazdy w okresie 2020/21. Oprócz naszego Stowarzyszenia o planach związanych z nowym rozkładem jazdy mówili przedstawicieke Kolei Śląskich oraz PKP Intercity. Zaproszeni goście, tj. przedstawiciele Metropolii GZM, samorządów lokalnych z terenu Województwa Śląskiego, stowarzyszeń oraz osoby niezrzeszone mogły przedstawić swoje postulaty lub uwagi.

Konferencja odbyła się w Sali Amfiteatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Zagadnienia poruszane na konferencji, tj. propozycje i uwagi dot. RJ2020/21 umieszczone są w prezentacji Stowarzyszenia Kolej na Śląsk.

Prócz niej zamieszczamy prezentacje: Kolei Śląskich (plany RJ 2020/21), Stowarzyszenia Kolej Beskidzka (oczekiwania wobec przewoźników) oraz gościa konferencji, dr. Bogusława Moleckiego, dot. doświadczeń Kolei Dolnośląskich we wprowadzaniu przystanków na żądanie oraz przywracania ruchu na nieużywanych liniach).

Niestety, z przyczyn technicznych, nie udało się zamieścić zdjęć pozostałych prelegentów i uczestników spotkania, którym w tym miejscu jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

Dodaj komentarz