Ktośmy….

Witamy. Czas na zaktualizowanie naszej strony internetowej. Niebawem przedstawimy konkretne propozycje tego co chcemy dokonać w ramach naszej działalności. A, póki co, krótka historia jak doszło do tego, że jesteśmy dzisiaj w takim a nie innym miejscu

Stowarzyszenie Śląski Ruch na Rzecz Rozwoju Kolei, o skróconej nazwie „Kolej na Śląsk” zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń 18 czerwca 2014 roku. Grono entuzjastów i miłośników transportów kolejowego z różnych miejsc województwa śląskiego założyło to stowarzyszenie, aby propagować transport publiczny poprzez organizowanie wystaw oraz różnorakich imprez, konferencji, seminariów, warsztatów i wykładów.

Obecnie przed stowarzyszeniem pojawiła się perspektywa szerszego i poważniejszego wpływu na wizje i plany rozwoju transportu w województwie śląskim i jego najbliższym sąsiedztwie. Zwłaszcza, ale nie wyłącznie, dotyczy to rozwoju transportu kolejowego. We współpracy z innymi stowarzyszeniami, fundacjami i lokalnymi grupami opiniotwórczymi działamy na rzecz lokalnych społeczności, reprezentowanych przez samorządy różnych szczebli w celu przywracania lub harmonijnego rozwoju transportu publicznego, z pasażerskim transportem kolejowym na czele.

Mamy wizje rozwoju transportu w województwie śląskim i jego najbliższym sąsiedztwie. Obserwujemy, jak nawet na terenie Województwa Śląskiego, Opolskiego czy Małopolski powiększają się obszary wykluczenia transportowego, zwłaszcza na terenach pozaaglomeracyjnych. Widzimy, jak zwiększa się liczba samochodów prywatnych, co prowadzi do wzrostu kongestii, mało efektywnego transportu i rosnącej degradacji środowiska naturalnego (hałas, emisja spalin – w tym gazów cieplarnianych, zużycie paliwa lub energii przypadające na przewiezionego pasażera).

Chcemy wspólnie temu w aktywny sposób przeciwdziałać wskazując na możliwości i sposoby przywrócenia publicznego transportu zbiorowego lub powiązanego z nim w sposób inteligentny, na miarę XXI w., transportu indywidualnego, rozumianego jako car-sharing, bike-sharing, możliwości bezpiecznego pozostawienia własnych rowerów czy pojazdów w miejscach wokół przystanków różnego rodzaju komunikacji publicznej etc.

Wykorzystujemy wiedzę, doświadczenia, kreatywność i entuzjazm członków, w tym nowych władz naszego stowarzyszenia, aby wspierać lub inicjować wszelkie działania, których efektem może być podniesienie jakości życia mieszkańców. Nie zamykamy się ściśle w granicach samego województwa, bo nie jesteśmy samotną wyspą. Transport łączy wszystkich, bez względu na gminę, w której przyszło im żyć, mieszkać czy pracować. Dotyczy to tak mieszkańców naszego kraju, jak i naszych przyjaciół zza granicy. I to oznacza, że nie zapominamy o możliwościach komunikacyjnych z tymi obszarami Czech czy Słowacji, które leżą w naszym najbliższym sąsiedztwie. Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę i inicjatywy.

Zapraszamy do uczestnictwa w pracach stowarzyszenia, zachęcamy do wstępowania czy to osoby indywidualne, czy to osoby prawne, czyli organizacje lub przedsiębiorstwa, bo jest taka możliwość. Wierzymy, że stowarzyszenie Kolej na Śląsk wprowadza nową jakość w rozmowach o transporcie publicznym jako partner dla tak dla Województwa Śląskiego rozumianego jako organizator pasażerskiego transportu kolejowego czy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jak dla najmniejszej gminy w naszym województwie i okolicy.

ZarządDodaj komentarz